عملکرد این نوع پمپ‏ها مانند پمپ‏های پیستونی است، با این تفاوت که در این نوع پمپ‏ها به جای پیستون، انگشتی به کار می‏رود. این پمپ‏ها هم به صورت تک ضربه‏ای و دو ضربه ای هستند.

در پمپ پیستونی، پیستون در داخل سیلندر بر مایع فشار وارد می‏کند و تمام سطح آن با مایع در تماس است، ولی در پمپ پلانچر انگشتی وارد سیلندر شده و به اندازه حجم آن مایع خارج می‏شود.