این نوع پمپ ها به صورت یک ضربه (Single Acting) و یا دو ضربه (Double Acting) می‏باشند.

در پمپ پیستونی یک ضربه: یک حرکت پیستون بمنظور ایجاد خلا و ورود مایع انجام می‏شود و حرکت بعدی مایع را از سیلنـدر خارج می‏کنـد.این نوع پمپ ، معمـولا دارای یک سوپاپ ورودی و یک سوپاپ خروجـی است. از خصوصیات اصلی این نوع پمپ، انقطاع و تناوب جریان خروجی است که باعث کم بودن ظرفیت این نوع پمپ‏ها شده است.

به طور عمده پمپ‏های پیستونی در دو نوع استنلس استیل و برنزی ساخته می‏شوند ومعمولا به دسته‏های ذیل تقسیم می گردد:

*کارواش:

خانگی(70 تا 170 بار)، صنعتی(200 بار)

*مه پاش:

*سم پاش:

40 بار به طور معمول، پشت تراکتوری 80 بار