پمپ :

پمپ به دستگاهی گفته می‌شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می‌کند، انتقال دهد.

در نتیجه، انرژی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می‌یابد. در پمپ‌ها تغییرات انرژی سیال همواره به صورت تغییر فشار سیال مشاهده می‌گردد. از پمپ‏ها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین یا جابجایی آن در یک سیستم لوله کشی یا هیدرولیک استفاده می‌نمایند

کاربرد پمپ :

*سیستم‏های آبرسانی

*سیستم‏های آبیاری

*سیستم‏های تاسیساتی گرمایشی و سرمایشی

*سیستم‏های آتشنشانی

*کاربرد در صنایع گوناگون(پتروشیمی، فولاد، غذایی و ...)

*کاربرد در معادن، پروژه‏های عمرانی و ...