اگر شما به یک پمپ نیاز دارید، قبل هر از هر اقدامی لازم است این 4 چیز را بدانید:

1- مجموع هد یا فشاری که پمپ باید ایجاد کند.

2- میزان حجم مورد نیاز سیال یا نرخ جریان آن.

3- میزان ارتفاع مکش

4- مشخصات سیال

در خصوص مشخصات سیال مواردی همچون رنج دمای سیال، خورندگی(همچون شوری آب)، اینکه چه مقدار یا چه نوعی از جامدات همچون سنگ ریزه یا شن، شاخ و برگ، زباله و ... ، غلظت و دیگر موارد مهم هستند.


برگشت به :   صفحه اصلی                 مطالب فنی