به منظور انتخاب پمپ آب خانگی مناسب برای منزل مسکونی، آپارتمان، برج یا ویلا ساده ترین روش، این است که ابتدا دو مولفه مهم محاسبه شود. این دو مولفه مهم عبارتند از:

  • فشار پمپ آب       (   ارتفاع      یا     H  )
  • بازدهی پمپ آب    (   دبی   یا   Q  )


 بدست آوردن فشار پمپ آب خانگی برای منزل مسکونی یا آپارتمان:

برای بدست آوردن فشار مورد نیاز پمپ آب مناسب منزل مسکونی خود ابتدا باید تعداد طبقات منزل خود را در عدد 3 ضرب کنید که این عدد 3 همان ارتفاع کف تا سقف هر طبقه می باشد.

به عنوان مثال اگر ساختمان مورد نظر شما دارای 12 طبقه، همراه با یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین باشد در واقع تعداد طبقات این ساختمان 14 طبقه است و زمانی که در عدد ۳ ضرب گردد به عدد 42 می رسیم که این عدد ارتفاع حدودی محلی است که پمپ آب از زیر زمین تا طبقه دوازدهم باید توانایی انتقال آب را داشته باشد.

سپس به منظور بدست آوردن فشار مناسب آب در پشت هر شیر آب یا رایزر، عددی را که از ضرب تعداد طبقات منزل خود در عدد3 بدست آورده ایم را با عدد ۳۰ جمع کرده و فشاری در حدود 2 تا 3 بار را در پشت هر شیر آب در تمامی طبقات خواهیم داشت.

به عنوان مثال اگر ساختمان 12 طبقه ای در مثال بالا را با احتساب ارتفاعی که از زیر زمین تا طبقه چهاردهم بدست آوریم که عدد 42 متر را نشان می داد با عدد 30 متر جمع کنیم، فشاری که پمپ آب انتخاب شده باید ایجاد کند عدد 72 متر یا 7.2 بار را نشان می دهد که برای این ارتفاع مناسب بوده و فشاری ایده ال را ایجاد می کند.

حال با بدست آوردن فشار پمپ آب قادر خواهیم بود، برای انتخاب پمپ آب خانگی انواع پمپ آب را از این نظر مورد بررسی قرار داده و جهت خرید پمپ آب اقدام نماییم.


بدست آوردن بازدهی (دبی Q) پمپ آب خانگی برای آپارتمان، منزل مسکونی و ویلا :

برای محاسبه و بدست آوردن بازدهی یا دبی مورد نظر جهت هر واحد مسکونی به دو روش می توان اقدام کرد:

روش اول ( روش کلی یا برآوردی ) :در این روش به ازای هر واحد مسکونی میزان مصرف آب را  در حدود400 لیتر در ساعت در نظر می گیریم.

به عنوان مثال اگر ساختمان دارای 6 تا 12  طبقه مسکونی ۲ واحدی و یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین باشد میزان فشار و بازدهی پمپ آب مورد نیاز به روش زیر محاسبه می شود:

فشار یا ارتفاع پمپ آب مورد نیاز :

 تعداد طبقات = 14 (12 طبقه +  پارکینگ + زیرزمین) ضرب 3  بعلاوه 30

14 × 3 +30۳۰ = 72

بازدهی پمپ آب: تعداد واحدهای مسکونی ( 24 ) ضرب در 400

 24 × 400 = 9.600 لیتر بر ساعت

تبدیل لیتر بر ساعت به متر مکعب بر ساعت:

9.600 ÷ 1.000 = 9.6 متر مکعب

حال می توان با داشتن مقدار دبی پمپ آب و فشار پمپ آب برای انتخاب پمپ آب خانگی و خرید پمپ آب اقدام نمود.


بدست آوردن فشار پمپ آب خانگی برای ویلا:

بدست آوردن فشار مورد نیاز پمپ آب مناسب برای ویلا به دوصورت امکان پذیر می باشد:

در حالت اول پمپ آب دقیقا در زیر ویلا قرار می گیرد که به منظور محاسبه فشار این پمپ آب به همان روش محاسبه فشار پمپ آب خانگی جهت منزل مسکونی اقدام می کنیم.

به عنوان مثال: اگر ویلای شما دوبلکس یا دو طبقه باشد و در طبقه بالا از سرویس بهداشتی و حمام نیز بهره ببرید، فشار مورد نیاز پمپ آب از ضرب عدد 3 در 2 طبقه و جمع آن با عدد 30 بدست می آید که طبق این روش پمپ آب مورد نیاز شما باید فشار 36 متر را داشته باشد تا بتواند فشاری معادل 2 تا 3 بار را پشت تمامی شیرها در هر دو طبقه ایجاد نماید.

در حالت دوم پمپ آب با فاصله از ویلا قرار داشته و به منظور محاسبه فشار این پمپ آب ابتدا باید طول مسیر را بدست آورده و هر10 متر آن را یک متر محاسبه کنیم و سپس ارتفاع تعداد طبقات ویلا را با ارتفاع طول مسیر جمع کرده و عدد بدست آمده را با عدد 30دوباره جمع می کنیم تا فشار مناسب پمپ آب را بدست آوریم.

به عنوان مثال اگر طول مسیر پمپ آب تا ویلا 200متر باشد، از تقسیم آن به عدد 10 به ارتفاع 20 متر می رسیم و اگر ویلا دوبلکس باشد و در طبقه دوم از حمام و سرویس بهداشتی بهره استفاده کنیم، ارتفاع این دو طبقه 6 متر بوده و از مجموع 20 متر (طول مسیر) و 6 متر (ارتفاع دو طبقه) و جمع این دو با عدد 30 به ارتفاع 56 متر رسیده و پمپ آب خانگی مورد انتخاب باید قادر به انتقال آب تا 56 متر ارتفاع ستون آب باشد تا فشاری بین 4 تا 5 بار را پشت هر شیر آب ایجاد کند.


سایر اطلاعات :

محصولات شرکت تامین تاسیسات آوادیس