اجزاء اصلی پمپ های گریز مرکز :

جنس پمپ :

پمپ های گریز از مرکز اغلب با اتصالاتی از جنس برنز یا آهن ساخته می شوند. جنس مواد انتخابی به قطعاتی بستگی دارد که با مایع پمپاژ شده در تماس هستند. در پمپ های اتصالی برنزی، پره و واشرهای سایشی ( در صورت استفاده) از جنس برنز، بوشن محور از جنس برنز یا فولاد ضدزنگ و بدنه از جنس چدن ساخته میشود. در کاربرهای آب خانگی اغلب از ساختار تمام برنز استفاده می شود.

آب بندی (SEAL) :

کاسه نمد به قطعه ای از پمپ اطلاق می شود که در آن محور گردشی وارد بدنه پمپ میشود. برای آب بندی نشت، از یک قطعه آب بند مکانیکی (MECHANICAL SEAL ) یا آب بند(PACKING) استفاده میشود.

از قطعات آب بندی مکانیکی اغلب در کاربری های آبی تمیز، به صورت آب بندهای غیر تعادلی یا تعادلی ( برای فشار بالا ) استفاده میشود.

از قطعات آب بندی متعادل شده برای کاربری های فشار بالا، مایعات مملو از ذرات معلق و یا برای عمر طولانی آب بندی در فشارهای کمتر استفاده میشود.

قطعات آب بندی داخلی درون کاسه نمد فعالیت می کنند، در حالی که عنصر گردشی قطعات آب بندی خارجی در قسمت بیرونی کاسه نمد قرار دارد.

محدودیت های فشار و دما متناسب با مایع پمپاژ شده و نوع آب بندی متغیر هستند. زمانیکه مواد سایشی ( که برای عملکرد سیستم مضر نیستند ) بتوانند به قطعات آب بندی مکانیکی آسیب برسانند، از آب بند استفاده می شود.

بوش های محور (SHAFT SLEEVES) :

این بوشن ها از محور پمپ یا موتور محافظت می کنند.

واشرهای سایشی (WEAR RINGS) :

از این واشرها برای جلوگیری از سایش پره و یا بدنه استفاده میشود. این واشرها پس از ساییده شدن به راحتی تعویض می شوند.

بلبرینگ (BALL BEARING) :

در صورتی که یاتاقان ( BEARING ) های پمپ و موتور از نوع بوشی باشند ، به استثنای کاربری های گردشی کم فشار، در بیشتر موارد از بلبرینگ استفاده میشود.

واشر تعادل (BALANCE RING) :

این واشر در قسمت پشتی یک پره بسته که دارای یک ورودی است، قرارگرفته و بار محوری را کاهش می دهد، در نتیجه میزان فشار محوری یاتاقان و محور نیز کاهش می یابد.

پره هایی که دارای دو ورودی هستند، از لحاظ بار محوری به صورت ذاتی متعادل می باشند.

در حالت عادی سرعت کارکرد موتور بین 600RPM  تا  3600RPM انتخاب میشود. تولید کننده پمپ می تواند با در نظرگرفتن بازدهی پمپ، فشار ورودی برای جلوگیری از کاویتاسیون، الزامات نگه داری و هزینه کارکرد، بیشترین سرعت پمپ را برای یک کاربری خاص تعیین کند.