معرفی و بررسی عملکرد پمپ گریز از مرکز - بخش اول :

برای تهیه نیروی اولیه، توزیع و گردش آب سرد و گرم در سیستم های مختلف از پمپ های گریز از مرکز استفاده میشود. این پمپ ها جریان معینی از آب را به واحدهای پایانه ای تامین بار فضا و یا به یک محفظه ذخیره حرارتی منتقل می کنند تا در زمان اوج بار، از آب درون محفظه استفاده شود.


اجزای تشکیل دهنده پمپ گریز از مرکز :

این اجزاء متناسب با تولید کننده و نوع پمپ تغییر پیدا می کند . اصلی ترین اجزاء تشکیل دهنده پمپهای گریز از مرکز عبارتند از :

*جنس پمپ

*آب بندی

*بوش های محور

*واشرهای سایشی

*بلبرینگ ها 

*واشرتعادل