افت فشار:

برای استفاده از جدول، ابتدا مقدار دبی مورد نظر را در ستون سمت چپ جدول پیدا کرده، سپس با توجه به سایز لوله بر حسب میلی متر (سطر اول بالای جدول) سلول مورد نظر مشخص می شود که در آن عدد بالا نشان دهنده افت فشار و عدد پایین سرعت آب در لوله را بر حسب متر بر ثانیه نشان می دهد.


در صورتیکه لوله از جنس چدن نو نبود پس از محاسبه افت فشار از ضرایب زیر استفاده می شود :

لوله آلومینیم  :                         0.86

لوله استیل    :                          0.76

لوله پی وی سی  :                      0.76

لوله سیمانی :                                1

لوله استیل گالوانیزه :                  1.17

لوله چدنی با زنگ زدگی کم :           2.1

لوله چدنی با زنگ زدگی خیلی زیاد :  3.6


اتصالات خط لوله را نیز می توان معادل لوله در نظر گرفت :

*شیر تنظیم جریان : معادل 15 متر لوله

*شیر دریچه ای     : معادل 5 متر لوله

*شیر یک طرفه      : معادل 10 متر لوله

*زانویی 90 درجه     : معادل 5 متر لوله

*زانویی 45 درجه    : معادل 2/5 متر لوله

مثال :150 متر لوله استیل به قطر 80 میلیمتر برای انتقال 24 متر مکعب در ساعت آب مورد استفاده قرار گرفته است. در مسیر لوله تعداد 5 زانویی، یک شیر یک طرفه و یک شیر کنترل جریان وجود دارد. افت فشار لوله چقدر می باشد؟

با توجه به مقادیر ذکر شده برای اتصالات طول معادل برای زانویی و شیرآلات برابر 50 متر می باشد.

طول معادل اتصالات50=15+10+(5*5) 

 این طول باید به طول لوله اصلی اضافه شود.        

طول معادل کلی 200=50+150

با مراجعه به جدول، مقدار افت فشار با توجه به قطر لوله و دبی، برابر 3 متر در هر 100 متر لوله می باشد. از آنجا که طول لوله 200 متر است مقدار افت دو برابر می شود.

افت فشار در 200 متر لوله  6=2×3

و در نهایت چون جنس لوله از استیل می باشد عدد نهایی در 0/76 ضرب می شود.

افت فشار نهایی                                                                5/4 = 76/ . * 6