آب بند :

در نقاطی از پمپ که شفت از داخل پوسته عبور می‌کند، ممکن است سیال خارج شده و نشت کند یا هوا وارد پمپ شود. در نتیجه انتخاب یک سیستم آب‌بندی مناسب، سیال را محفوظ نگه داشته و از وارد شدن هوا به داخل پمپ نیز جلوگیری خواهد کرد.

پمپ‌ها به طور کلی دو نوع سیستم آب‌بندی دارند:

*آب‌بندی Packing

*آب بندی مکانیکال سیل

آب‌بندی Packing :

پكينگ ها در درون جعبه آب بنـدي فشـرده شده و پس از فشـرده شدن بصورت شعاعي منبسط شده و همين باز شدن آنها باعث آب بنـدي محور پمپ در داخل جعبه آب بندي مي گردد.چون بين پكينگ و مجموعه جعبه آب بندي هيچگونه حركت نسبي وجود ندارد. لـذا اين قطعات به درستـي وظيفه خود را انجـام مي دهنـد. با توجه به چرخش محور همواره يك مقدار مشخصي اصطكاك برروي سوراخ پكينگ ها كه در تماس با محور هستند بوجود مي آيد و لذا وجود مقداري نشتي كه باعث روانكاري و خنك كردن اين قسمت گردد؛ همواره ضروري مي باشد. بنابراين لازم است بيان گردد وظيفه پكينگ حذف كامـل نشتي از پمپ نبوده و وظيفه اصلي آن محدود كردن ميزان نشتي تا ميزان 40 تا 60 قطره درهر دقيقه خواهد بود.

مکانیکال سیل (MECHANICAL SEAL) :

سیـل مـکانیکی یا آب بند های مکانیکی( فیبر و فنر،مکانیکال سیل ) از جمله ایمن ترین قطعـات صنعتی هستنـد که بـرای جـلوگیری از نشت مایعـات ، جامدات و گازها به بیرون از سیستم در بر گیرنده آنها مورد استفاده قرار می گیرند که شامل دو سطح صاف ، یکی ثابت که بروی کاسه پمپ و دیگری متحرک که بروی محور گردش پمپ قرار گرفته می شود.فشار محصول پمپ شونـده و نیـروی مو ئینگی، لایه نازکـی از مایـع را بروی سطـوح سیـل قرار می دهد که منجـر به روان کـاری سطـوح می شود.کارکرد سیل تحت شرایط خشک منجر به صدمه دیدن سطوح آن می شود.

  • مکانیکال سیل
  • فیبر و فنر
  • آب بند