منحنی راندمان :

منحنی راندمان پمپ اغلب به صورت سهمی است و از شروع (Q=0) تا انتهای نقطه کارکرد پمپ شامل تغییراتی است که توسط شرکت سازنده هر پمپ ارائه می‏گردد. نقطه بیشینه در منحنی معرف نقطه بهترین راندمان (BEP) می‏باشد.

منحنی توان:

این منحنی که توان مصرفی را بر حسب دبی نشان می‌دهد، با توجه به الگوی مصرف دبی و فشار متناسب با آن رسم می‌شود و به همین دلیل، به منحنی توان (مصرف) معروف است.

منحنی NPSH :

این منحنی عمق مکش مجاز را بر حسب دبی نشان می‏دهد.